Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Billijke (extra) vergoeding

De vraag is hoe hoog deze billijke vergoeding is/zal zijn en hoe de rechters hiermee om zullen gaan. Er is geen sprake van een maximering en wat billijk is wordt ook nergens vermeld. Nu het ernaar uitziet dat deze mogelijkheid -naast de mogelijkheid om een opzegging te vernietigen- de enige mogelijkheid is voor de rechter om ernstig verwijtbaar handelen of nalaten te sanctioneren is het niet ondenkbaar dat deze “uitzondering” een belangrijke rol gaat spelen.


Situatie tot 1 juli 2015

Hoewel dit volgens de wetsgeschiedenis als uitzondering heeft te gelden kan de rechter naast de transitievergoeding ook een (additionele) billijke vergoeding aan de werknemer toekennen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet