Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 mag er geen proeftijd meer worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter (de proeftijd is dan nietig). Hiermee beoogt de wetgever de werknemer met een kortlopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer zekerheid te bieden. Werkgevers dienen zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus te realiseren dat zij alleen een proeftijd kunnen overeenkomen als de overeenkomst langer dan 6 maanden is.

Ook wordt in de WWZ -in lijn met bestaande jurisprudentie- opgenomen dat de volgende proeftijdbedingen nietig zijn:

• als het proeftijd beding is opgenomen in een eerste arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer en de werknemer ten behoeve van deze werkgever al in een andere hoedanigheid (terwijl hij/zij in formele dienst was van een andere werkgever) hetzelfde werk heeft verricht. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer als uitzendkracht of gedetacheerde werknemer bij de werkgever c.q. inlener in dienst treedt.

• als het proeftijd beding is opgenomen in een tweede arbeidsovereenkomst tussen dezelfde werkgever en werknemer. Uitzondering is de situatie waarin voor de werknemer duidelijk andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden afgesproken, waarvoor niet dezelfde vaardigheden zijn vereist (dan heeft de werkgever de mogelijkheid om door middel van een proeftijd de werknemer te toetsen op geschiktheid voor de nieuwe rol).

 

Overgangsrecht

Voor contracten aangegaan voor 1 januari 2015 geldt de huidige wettekst. Voor contracten die worden aangegaan na 1 januari 2015 moeten de nieuwe regels worden toegepast, tenzij er een lopende CAO van toepassing is, die een
afwijkende regeling kent.

 

Praktijktip

Indien u een proeftijdbeding wenst op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dat alleen als het contract langer dan 6 maanden duurt. Een contract voor de duur van bijvoorbeeld 7 maanden, kan dus wel een proeftijdbeding bevatten.

Situatie tot 1 januari 2015

In alle arbeidscontracten voor bepaalde tijd mag een proeftijd worden afgesproken.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon


Wijzigingen per 1 januari 2015

Geen proeftijd in halfjaar contracten
Nieuw! De aanzegtermijn
Concurrentiebeding vervalt in tijdelijke contracten
Beperking mogelijkheid oproepkrachten

Wijzigingen per 1 juli 2015

Het nieuwe ontslagrecht
Nieuw! Transitievergoeding
Wijziging ketenregeling contracten bepaalde tijd


© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet