Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Aanzegtermijn

Wat is de aanzegtermijn?
Is de aanzegtermijn hetzelfde als de opzegtermijn?

De werkgever dient uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te zeggen of deze wordt voortgezet en zo ja, onder welke omstandigheden.
De aanzegtermijn geldt niet voor arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter of als het contract voor de duur van een project is aangegaan.

Zegt de werkgever niet tijdig schriftelijk aan, dan is er een sanctie van toepassing die inhoudt dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding moet betalen van 1 maandsalaris. Bij niet-tijdige nakoming van deze verplichting dient het loon betaald te worden over de periode dat te laat is aangezegd. Wordt er bijvoorbeeld twee weken van te voren “aangezegd” dan moet de werkgever twee weken salaris betalen. Deze sanctie geldt overigens alleen voor het tijdig informeren over de eventuele voortzetting en niet voor het al dan niet schriftelijk vermelden van de voorwaarden waaronder dit geschiedt. In dat laatste geval gelden de eerdere voorwaarden.

Een werkgever hoeft geen vergoeding aan een werknemer te betalen indien de aanzegging niet tijdig is gedaan als gevolg van het feit dat de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

De aanzegtermijn is niet hetzelfde als de opzegtermijn.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet