Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Bedrijfsongeval

Is een werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Het kan voorkomen dat een werknemer ten tijde van de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel oploopt en dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer ten tijde van de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel oploopt. De rechtspraak over dit vraagstuk is divers en continue in ontwikkeling en sterk afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. Zo is het niet altijd helder of een werknemer ten tijde van zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen (denk bijvoorbeeld aan R.S.I bij een werknemer die thuis ook veel achter de PC zit). Ook is het niet eenvoudig om te bepalen of een werkgever er “alles” aan heeft gedaan om letsel te voorkomen (zorgplicht) of dat  de werknemer tegen alle voorschriften/instructies in het letsel “over zichzelf heeft afgeroepen”. Daarnaast is het in de regel een lastig traject om de hoogte van de schade vast te stellen.

Mocht een werkgever/werknemer zich geconfronteerd zien met letsel ten tijde van de uitoefening van de werkzaamheden, dan is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een advocaat / jurist in te schakelen. Dit met name om zo vlot mogelijk de nodige bewijsstukken te verzamelen die later van groot belang kunnen/zullen zijn. Het kan erg nadelig uitpakken indien deze bewijsstukken na verloop van tijd verloren zijn geraakt.

Het hangt van de specifieke omstandigheden of een werkgever aansprakelijk is in geval van een bedrijfsongeval.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet