Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Ontslag statutair directeur

Hoe zit de ontslagprocedure van een statutair directeur in elkaar?

Een statutair directeur heeft niet alleen een arbeidsrechtelijke verhouding met de vennootschap, maar ook een vennootschapsrechtelijke verhouding (duale rechtsverhouding). Tevens is er geen voorafgaande toestemming van UWV-WERKbedrijf nodig om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen, nu het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen niet van toepassing is op de statutair directeur.

Hoewel voor 2005 de ontslagroute van de statutair directeur in de regel via zowel de vennootschapsrechtelijke- als de arbeidsrechtelijke weg diende te verlopen, heeft de Hoge Raad daarin verandering gebracht. In de regel is het nu voldoende om via de AvA de statutair bestuurder vennootschapsrechtelijk) te ontslaan, waardoor tevens de arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking eindigt. Hierop bestaan wel uitzonderingen.

Ingeval een statutair bestuurder (vennootschapsrechtelijk en dus ook arbeidsrechtelijk) wordt ontslagen, dient de vennootschap (de AvA) zich goed rekenschap te geven van de (strikte) formaliteiten die in acht moeten worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van de Ondernemingsraad, de adviserende stem van de bestuurder, de verplichte hoor- en wederhoor, maar ook de oproepingstermijn voor de AvA.

Na 2005 is het dus eenvoudiger geworden om een statutair bestuurder te ontslaan, maar desalniettemin dient er zorgvuldig met de besluitvorming en daaraan verbonden formaliteiten rekening te worden gehouden.

Ook al verloopt een ontslag correct en worden alle formaliteiten nageleefd, dan nog dient de vennootschap (AVA)  rekening te houden, met de procedurele mogelijkheden van de statutair directeur om een schadevergoeding te verlangen (zie kennelijk onredelijk ontslag)

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet