Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Reorganisatie

Welke regels zijn van toepassing bij een reorganisatie?

Een reorganisatie van een onderneming gaat regelmatig gepaard met gedwongen ontslagen. Afhankelijk van de aard en omvang van een reorganisatie en de grootte van de vennootschap zijn er tal van regels die een ondernemer in acht dient te nemen. Zo zal er advies gevraagd moeten worden aan de ondernemingsraad. Ook zal er een melding in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag gedaan moeten worden als er tenminste 20 werknemers worden ontslagen. Indien er sprake is van een dergelijke meldingsplicht zal er in de regel ook met de vakbonden over een Sociaal Plan onderhandeld moeten worden. Ook dient een werkgever goed te bezien of hij het afspiegelingsbeginsel correct toepast.

Een reorganisatie vergt veel voorbereiding voordat deze daadwerkelijk kan worden doorgevoerd. Ingeval de voorbereiding niet zorgvuldig is geweest en er fouten zijn gemaakt kan het tot zeer vervelende en praktisch uitermate ongewenste gevolgen leiden.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet