Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Proeftijd

Is een proeftijd geldig?
Wanneer mag een proeftijd in de arbeidsovereenkomst?

Een proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en dient voor beide partijen gelijk te zijn. De wet kent een maximale termijn voor een proeftijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaren of meer mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan twee jaren mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.

Het overschrijden van de maximale wettelijke termijn heeft tot gevolg dat de proeftijd nietig is. Dit betekent dat een onwettige langere proeftijd als niet-bestaand heeft te gelden. Er vindt dus geen conversie plaats van een “te lange” proeftijd naar een kortere proeftijd.

Vanaf 1 januari 2015 mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst korten of gelijk aan 6 maanden.

Voor meer info zie www.rijksoverheid.nl

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet