Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Afspiegelingsbeginsel

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Om willekeur te voorkomen, mag een werkgever bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische- of bedrijfsorganisatorische redenen niet zonder meer “kiezen” welke werknemer hij wenst te ontslaan. De werkgever dient bij zijn selectie de onderling uitwisselbare (“dezelfde”) functies af te spiegelen. Dat en hoe deze selectie moet plaatsvinden is te vinden in de beleidsregels van het UWV.

Een werkgever dient onderling uitwisselbare functies te verdelen in een aantal voorgeschreven leeftijdscategorieën en binnen die leeftijdscategorieën dienen de medewerkers met het kortste dienstverband als eerste af te vloeien.

Het is niet altijd eenvoudig om door middel van het afspiegelingsbeginsel een correcte selectie te maken. Het komt regelmatig voor dat er discussie is over de al dan niet onderlinge uitwisselbaarheid van functies en daarnaast  kunnen rekenkundige “afrondingen” weinig heldere uitkomsten opleveren.

Het is raadzaam om voorafgaand aan een reorganisatie een deskundige goed te laten afspiegelen. Ingeval er een fout in de selectiemethode is geslopen dan zal dat er in de regel namelijk toe leiden dat een (foutief) voor ontslag voorgedragen werknemer niet mag worden ontslagen.

Het is in zeer beperkte mate mogelijk om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken indien een werknemer aantoonbaar onmisbaar is en niet deze werknemer maar de in het kader van het bedrijfsbelang minder onmisbare werknemer  moet afvloeien. Of dit mogelijk is zal in het specifieke geval beoordeeld moeten worden.

Voor meer informatie zie www.werk.nl 

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet