Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Het komt regelmatig  voor dat een werkgever en een werknemer in overleg treden over een voorgenomen beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Een ontslagprocedure kost immers tijd en geld en bovendien zullen een groot aantal relevante aspecten in een beslissing (van UWV-Werkbedrijf of de kantonrechter) niet aan de orde (kunnen) worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het vervallen van een concurrentiebeding, afspraken over outplacement, vrijstelling van werkzaamheden e.d.

Het kan voor beide partijen dus aantrekkelijk zijn om afspraken te maken over de beëindiging van het dienstverband en de voorwaarden waaronder dit zal geschieden. Als partijen het eens worden over deze voorwaarden, zal dit uiteraard wel goed schriftelijk moeten worden vastgelegd. Dit niet alleen om te voorkomen dat er wellicht misverstanden ontstaan, maar ook omdat een werknemer bij een WW-aanvraag moet kunnen aantonen dat (en wanneer) de arbeidsovereenkomst is beëindigd en om welke redenen.

Het document waarin de afspraken in de regel schriftelijk worden vastgelegd is veelal een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft een wettelijke basis en dient als een overeenkomst waarin een “juridische discussie” wordt beslecht.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet