Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding moet als volgt berekend worden: voor de eerste 120 maanden (10 jaar) van het dienstverband zal voor iedere periode van 6 maanden een vergoeding van 1/6 van het maandsalaris betaald moeten worden (dus 1/3 maandsalaris per jaar). Daarna zal 1/4 van het maandsalaris betaald moeten worden voor iedere 6 maanden (dus1/2 maandsalaris per jaar).
Indien de werknemer langer dan 120 maanden in dienst is en 50 jaar of ouder is zal 1/2 maandsalaris per 6 maanden betaald moeten worden. Deze laatste bepaling geldt overigens niet voor “kleine bedrijven” (minder dan 25 werknemers).
Voor kleine bedrijven die wegens bedrijfseconomische reden werknemers moeten ontslaan is er tot 2020 een overgangsregeling die bepaalt dat in die situatie het aantal jaren voor 1 mei 2013 niet ‘meetellen’.
In alle gevalle geldt dat de te betalen transitievergoeding is gemaximeerd tot €75.000,- bruto of – als dat meer is – een jaarsalaris.

De rechter kan bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever een hogere vergoeding toekennen.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet