Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

UWV-procedure

Hoe gaat een ontslagprocedure bij het UWV?

Procedure via UWV-WERKbedrijf:

• Regelgeving uit het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en de daarop gebaseerde Beleidsregels is van toepassing;
• De procedure wordt gestart door een gemotiveerde aanvraag van de werkgever waarin hij toestemming vraagt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen
• De werknemer wordt vervolgens door UWV-WERKbedrijf uitgenodigd om schriftelijk zijn/haar verweer kenbaar te maken;
• Zo nodig kan het UWV-WERKbedrijf in een tweede schriftelijke ronde partijen de gelegenheid bieden om hun standpunten verder toe te lichten.
• Hoewel een mondelinge behandeling niet is uitgesloten, zal deze procedure in de regel geheel schriftelijk worden gevoerd.
• De juridische dienst van het UWV-WERKbedrijf kan de toestemming om op te mogen zeggen slechts verlenen of onthouden. Er kan geen vergoeding worden toegekend.
• Zodra er toestemming is verleend, dient er met inachtneming van de opzegtermijn opgezegd te worden (vanwege de duur van de procedure mag er een maand van de opzegtermijn worden afgetrokken, zolang er maar minstens één maand overblijft.
• De wettelijke opzegverboden (bijvoorbeeld; ziekte, zwangerschap) zijn van toepassing.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet